Panel Cawod VS Pen Cawod Llaw

Mewn gwirionedd, i weithwyr swyddfa, y ffordd orau i flino ar ddiwrnod prysur yw cymryd bath poeth pan gyrhaeddwch adref. Felly pan ddaw iymolchi, yna mae'n rhaid i ni siarad am offer ymolchi, oherwydd nawr mae'r amodau byw wedi dod yn well, mae ffordd o fyw pobl hefyd wedi newid, felly mae'r offer ymdrochi wedi arallgyfeirio. Fel rheol, rydw i'n defnyddio'r mwyaf gartref yw'rcawod pen, ond mewn gwirionedd, yn ychwanegol at y gawod, mae yna gynnyrch mwy dosbarthog, yw'r cawod panel. O'i gymharu â'r gawod draddodiadol, y gawodpanel mae ganddo awyrgylch pen uchel. Y gwir yw nad yw pawb yn ei hoffi. A rhai pobl yn addurn yr ystafell ymolchi, ar gyfer y gawodpanel a chawod pen sy'n well, bob amser yn teimlo na allwch ddod i farn gywir. Felly heddiw cawn weld sut i ddewis rhwng y ddau!

LJ08 - 1

Nodwedd fwyaf y cawod panel yw bod ei ymddangosiad yn edrych yn dda iawn, ac yn rhoi teimlad o fod yn dal i bobl. Ac mae'r defnydd o'r broses yn eithaf cyfleus, a gall fod yn dda iawn i osgoi tasgu. A rhywfaint o gawod pen uchelpanelMae gan s lawer o swyddogaethau hefyd, megis gwresogi gwib integredig, tymheredd cyson deallus, tylino, a all ddiwallu anghenion gwahanol bobl yn dda. Ac mae'r broblem o swmpusrwydd a meddiannaeth fawr o dir yn cael ei datrys yn ystod y gosodiad. Ond y math hwn o gawodpanel hefyd ychydig yn ddrud. Er enghraifft, o ran pris, rhaid i beth mor uchel fod yn ddrytach nag offer cawod cyffredin. Strwythur y gawodpanel yn fwy cymhleth na strwythur y gawod, felly os oes difrod neu fethiant yn y broses o ddefnyddio, mae'n fwy trafferthus ei atgyweirio.

Mewn gwirionedd, mae'r rhan fwyaf o deuluoedd yn defnyddio llaw pen cawod, yn bennaf oherwydd bod pris llaw pen cawod yn gymharol rhad, ac yn gymharol siarad, mae'r gosodiad hefyd yn syml iawn. Wrth gwrs, mae yna lawer o fathau o lawpen cawod, felly maent hefyd yn addas ar gyfer ystafell ymolchi o wahanol feintiau. Mae'r math hwn o gawod hefyd yn gyfleus iawn i'w ddefnyddio, ac mae'r pwysedd dŵr sy'n ofynnol yn gymharol fach, felly mae'n arbed dŵr. Fodd bynnag, mae ganddo hefyd ei ddiffygion ei hun, hynny yw, efallai y bydd ganddo lai o swyddogaethau, a phan fydd y pwysau'n uchel, bydd yn hawdd arwain at ddŵr yn tasgu, gan wneud yr ystafell yn rhy wlyb.

Felly mewn gwirionedd, os nad ydych chi'n gwybod sut i ddewis rhwng y ddau, gallwch ddewis yn ôl maint y ystafell ymolchi a'ch anghenion eich hun. Er bod swyddogaeth y gawodpanel yn wir yn fwy na chawod llaw, nid yw'n golygu bod angen ei holl swyddogaethau arnom. Yn enwedig os mai dim ond yr henoed a phlant sydd gartref ac nad ydyn nhw'n gwybod llawer am ei weithrediad, yna mae'r swyddogaethau hyn yn segur mewn gwirionedd, ac mae'n ddiwerth eu prynu gartref.

400FJ - 1


Amser post: Mai-10-2021